دبستان دخترانه پردیس خرد اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

تماس با ما

 آدرس : خیابان احمد آباد ، جنب مسجد الزهرا

تلفن : 03132507348

 

 آدرس : بلوار کشاورز ، کوچه ی 32

تلفن : 0317757477